โรค RSV หรือเชื้อไวรัส Respiratory Syncytial Virus

 โรค RSV หมายถึง Respiratory Syncytial Virus ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่สร้างอาการทางเดินหายใจในเด็กและผู้ใหญ่ โรคนี้มักพบได้ในเด็กที่อายุต่ำกว่า 2 ปีโดยเฉพาะในเด็กที่อายุต่ำกว่า 6 เดือน โรค RSV สามารถทำให้เกิดอาการเจ็บคอ ไอ น้ำมูก เสียงหาย หรือปอดอักเสบได้ ในบางกรณีรุนแรง โรคนี้อาจทำให้เกิดปัญหาหายใจรุนแรงและต้องรักษาในโรงพยาบาลได้

การป้องกันโรค RSV สำคัญอย่างยิ่งในเด็กที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เด็กแรกเกิดหรือมีปัญหาทางสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับหายใจ หรือเด็กที่เกิดในช่วงฤดูหนาว

การป้องกันที่สำคัญที่สุดคือการล้างมือบ่อยๆ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับคนที่ป่วยและหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนเยอะๆในช่วงเวลาที่เด็กมีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อไวรัสนี้ เช่น โรงเรียนหรือสถานที่คนเยอะๆ

 

การป้องกันโรค RSV สำคัญอย่างยิ่งในเด็กที่มีความเสี่ยงสูง โดยมีวิธีการป้องกันหลายรูปแบบดังนี้

1.ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ: ล้างมือให้สะอาดโดยใช้สบู่และน้ำตลอดเวลา โดยเฉพาะหลังจากการสัมผัสสิ่งของที่มีโอกาสถูกปนเปื้อนไวรัส เช่น เด็กที่ป่วย หรืออุปกรณ์เล่นของเด็ก

2.หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับคนป่วย: หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับคนที่เป็นโรค RSV หรือโรคทางเดินหายใจอื่นๆ โดยเฉพาะในเด็กที่มีความเสี่ยงสูง หากมีการเยี่ยมชมเด็กที่ป่วยจาก RSV ควรสวมหน้ากากอนามัยและรักษาความระมัดระวังในการสัมผัส

3.การควบคุมสิ่งแวดล้อม: ควบคุมสิ่งแวดล้อมให้สะอาดโดยทำความสะอาดบ้านและสถานที่ที่มีเด็กอาศัยอยู่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่สัมผัสบ่อยๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เล่นของ เป็นต้น

4.การวัคซีน: หากมีวัคซีนป้องกัน RSV ที่มีอยู่ ควรพิจารณาให้เด็กได้รับวัคซีนตามที่แพทย์แนะนำ แต่ในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกัน RSV ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย

5.การเลี้ยงดูเด็ก: รักษาความสะอาดของเด็ก ส่วนตัวและสิ่งของที่ใช้งานร่วมกับเด็ก และให้เด็กหมั่นได้รับอาหารที่เหมาะสมและพักผ่อนที่เพียงพอ

6.การป้องกันฤดูหนาว: ในฤดูหนาวหรือในช่วงที่มีการระบาดของโรค RSV มีความสำคัญที่จะหลีกเลี่ยงการนำเด็กไปสถานที่ที่มีคนเยอะๆ หรือการจัดกิจกรรมในที่แออัด และให้เด็กสวมเสื้อผ้าที่เหมาะสมเมื่ออากาศเย็นลง

นอกจากข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาที่ได้ระบุไว้ข้างต้นแล้ว มีสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับโรค Respiratory Syncytial Virus (RSV) อีกหลายประการดังนี้

1.กลไกการติดเชื้อ: RSV มักแพร่กระจายผ่านทางการสัมผัสตรงโดยการสัมผัสกับละอองที่มีเชื้อไวรัสจากการไอ จาม หรือการสัมผัสกับพื้นผิวที่ปนเปื้อนไวรัส โดยเด็กและผู้สูงอายุมักเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สุดในการติดเชื้อ RSV

2.การแพร่ระบาด: โรค RSV มักแพร่ระบาดในฤดูหนาวและฤดูฝน โดยมักมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายนในภูมิภาคร้อน

3.อาการ: อาการของโรค RSV ทั่วไปมีความหลากหลายตั้งแต่อาการเด่นชัดของหายใจเจ็บคอ ไอ น้ำมูก เป็นต้น ในกรณีที่รุนแรงกว่าอาจมีไข้สูง ไอรุนแรง หายใจเร็วและลึก หรือมีอาการหายใจเสียและต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล

4.ภาวะแทรกซ้อน: โรค RSV อาจเป็นสาเหตุของภาวะแทรกซ้อนทางระบบทางเดินหายใจเช่น ปอดอักเสบ หรือทางเดินหายใจส่วนล่างที่มีความรุนแรง

5.การป้องกัน: การล้างมืออย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับคนที่ป่วย หรือใช้หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ใกล้คนที่ป่วย และรักษาความสะอาดของสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถช่วยลดโอกาสในการติดเชื้อ RSV ได้

 

สนับสนุนเนื้อหาโดย    Hoiana

ออกกำลังกายหนักเกินไป ส่งผลเสียหรือส่งผลดีแก่ร่างกาย

 

การออกกำลังกายหนักเกินไปอาจมีผลเสียต่อร่างกายได้ โดยเฉพาะถ้าไม่มีการควบคุมและการฟื้นฟูที่เหมาะสม ดังนี้

1.การบาดเจ็บ: การออกกำลังกายที่หนักเกินไปอาจเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ เช่น ฉีดข้อ, พลังงานรวมที่เข้ามาในร่างกายมากเกินไปจนเกิดการบาดเจ็บเร่งด่วน เช่น การเจ็บข้อ, ผลกระทบที่รุนแรง, หรือสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ

2.การเมื่อยล้า: การออกกำลังกายหนักเกินไปอาจทำให้ร่างกายเมื่อยล้าอย่างรุนแรง เนื่องจากการฝึกซ้อมที่หนักเกินมากเกินไป

3.การทำลายกล้ามเนื้อ: การฝึกซ้อมที่หนักเกินอาจทำให้กล้ามเนื้อถูกทำลาย โดยเฉพาะในกรณีที่ไม่มีการฟื้นฟูและการพักผ่อนเพียงพอ

4.การเสี่ยงต่อโรค: การออกกำลังกายที่หนักเกินอาจทำให้ร่างกายมีความเครียดสูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่อนแอลง และเสี่ยงต่อการเป็นโรค

5.การบาดเจ็บที่เกิดในระยะยาว: การออกกำลังกายที่หนักเกินอาจเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่เกิดในระยะยาว เช่น การสึกหรืออาการอักเสบในข้อ

อย่างไรก็ตาม, การออกกำลังกายที่เหมาะสมและควบคุมอย่างถูกต้อง สามารถมีประโยชน์ต่อร่างกายได้อย่างมาก เช่น

1.เสริมสร้างกล้ามเนื้อและภาพร่าง: การฝึกซ้อมที่มีความหนักเพียงพอสามารถช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและภาพร่างของร่างกายได้

2.สุขภาพหัวใจ: การออกกำลังกายเป็นประจำสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบหัวใจและทรวงอก

3.สุขภาพจิต: การออกกำลังกายสามารถช่วยในการลดความเครียดและซึมเศร้าได้ และเสริมสร้างความเป็นบวกในชีวิต

4.เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน: การออกกำลังกายที่เหมาะสมสามารถช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย เพื่อต่อต้านการติดเชื้อและโรคต่าง ๆ

5.เพิ่มพลังงาน: การออกกำลังกายที่เหมาะสมสามารถช่วยเพิ่มพลังงานและสมรรถภาพทางกายของร่างกายให้ดีขึ้น

ดังนั้น ควรเลือกที่จะออกกำลังกายอย่างเหมาะสม โดยคำแนะนำคือ ควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ และปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อกำหนดการออกกำลังกายที่เหมาะสม

กลุ่มคนประเภทไหนที่ไม่ควรออกกำลังกายหนักๆ

มีกลุ่มคนบางกลุ่มที่อาจไม่ควรออกกำลังกายหนักๆ หรืออาจต้องปรับปรุงการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของตนเอง

1.ผู้มีภาวะบาดเจ็บหรือโรคเรื้อรัง: ผู้ที่มีประวัติการบาดเจ็บหรือโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ, โรคข้อเข่าเสื่อม, หรือโรคเกี่ยวกับกระดูกและกล้ามเนื้อ อาจต้องปรับปรุงรูปแบบและความหนักของการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับสภาพร่างกาย

2.ผู้มีสุขภาพจิตที่อ่อนแอ: บางครั้งการออกกำลังกายหนักๆ อาจทำให้ผู้ที่มีสุขภาพจิตที่อ่อนแอรู้สึกเครียดหรือกดดันเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจทำให้มีผลกระทบต่อสุขภาพจิตได้

3.ผู้สูงอายุ: ผู้สูงอายุมักมีร่างกายที่อ่อนแอและมีความสามารถในการฟื้นฟูหรือปรับตัวต่อการออกกำลังกายลดลง ดังนั้นควรเลือกท่าทางออกกำลังกายที่เป็นมิตรและไม่หนักมากเกินไป

4.ผู้มีภาวะอ้วนหรือเสี่ยงต่อการอ้วน: การออกกำลังกายที่หนักเกินไปอาจเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและการเสี่ยงต่อโรค เช่น การฝึกซ้อมที่หนักเกินไปอาจทำให้ร่างกายมีความเครียดสูงขึ้นและเสี่ยงต่อการบาดเจ็บในระยะยาว

5.ผู้ที่เป็นหญิงตั้งครรภ์: การออกกำลังกายที่หนักเกินไปในช่วงการตั้งครรภ์อาจมีผลกระทบต่อการพัฒนาของทารก และเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของแม่และทารกในครรภ์

 สำหรับกลุ่มคนเหล่านี้ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพก่อนการออกกำลังกาย เพื่อปรับปรุงแผนการออกกำลังกายให้เหมาะสมและปลอดภัยต่อสุขภาพของตนเอง

 

สนับสนุนโดย   เครื่องช่วยฟัง มีไว้ทำอะไร

ทำชั้นเก็บของจัดระเบียบบ้าน และสังเกตต้นไม้ในบ้านอาจเป็นโรค

บ้านควรดูแลให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ของไม่ควรระเกะระกะ บางท่านอาจจะเลือกการซื้อชั้นวางของ โดยแนวทางการทำชั้นเก็บของ ได้แก่

– การจัดทำชั้นเก็บของจำเป็นจะต้องคิดถึงพื้นที่การใช้สอยความแข็งแรงและก็ความงาม ตลอดจนความคงเดิมเพื่อสามารถใช้งานได้สมผลดีรวมทั้งสารพัดประโยชน์ อุปกรณ์ที่ประยุกต์ใช้เป็นชั้นเก็บของส่วนใหญ่จะใช้ไม้อัดหรือไม้ธรรมชาติขนาดของไม้หรืออุปกรณ์ที่เอามาทำชั้นเก็บของ จะพินิจจากขนาดของชั้นและก็พื้นที่การรับน้ำหนัก ถ้าหากเป็นชั้นขนาดใหญ่ก็จำเป็นต้องใช้ไม้ที่มีขนาดหนาแล้วก็กว้างพอควร

– การต่อตั้งชั้นที่เอาไว้สำหรับเพื่อวางของกับฝาผนังต้องนึกถึงความแข็งแรง หากเป็นฝาผนังที่ไม่ค่อยแข็งแรงจำเป็นจะต้องทำส่วนที่รับชั้นสำหรับเพื่อวางของให้มั่นคงส่วนฝาผนังที่เป็นคอนกรีตจะมีความแข็งแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ บางครั้งอาจจะทำเป็นบ่ารับชั้นได้โดยตรงดังนี้ขึ้นกับขนาดของชั้นและก็การรับน้ำหนักข้าวของที่จะวางด้วย

– ขั้นตอนการจัดตั้งข้างบนบ่ายึดติดกับฝาผนัง สร้างขึ้นโดยไม้ หรือเหล็กยึดติดกับฝาผนัง โดยมากแบบนี้จะติดตายตัว ยกเว้นจะติดสกรูเพื่อเลื่อนขึ้นลง โดยมากแบบจะติดตายตัว เว้นแต่ว่าจะติดสกรูเพื่อเลื่อนขึ้นลง ส่วนบ่าที่รับนี้บางทีอาจเป็นไม้ หรือเหล็กก็ได้

– การจัดตั้งข้างบนเป็นการทำแผนการเพื่อวางชั้นมาก่อน แล้วจึงวางชั้นที่โครงซึ่งจำนวนมากเป็นเหล็ก ชั้นอย่างนี้ไม่ต้องยึดติดกับฝาผนัง เพราะว่าโครงดังที่กล่าวถึงมาแล้วสามารถตั้งบนขาของตนเองได้ รวมทั้งสามารถรับน้ำหนักที่จะวางได้มากด้วย

– การต่อตั้งชั้นโดยใช้ที่วางแขนรับน้ำหนัก ทำเป็นโดยติดที่วางแขนบนฝาผนัง รวมทั้งวางข้างบนเท้าบนแขน เหมาะกับการต่อตั้งตามฝาผนังเรียบ รับ น้ำหนักได้ไม่มากสักเท่าไรนัก ส่วนใหญ่จะวางข้าวของที่มีน้ำหนักค่อย แล้วก็ขนาดไม่ใหญ่นัก ยกตัวอย่างเช่น ของฝาก หรือของโชว์ ฯลฯ

และบ้านไหนที่กำลังอินกับการปลูกต้นไม้ ซื้อต้นไม้มาเลี้ยงในบ้าน อาจจะพบกับโรคต้นไม้เหล่านี้

– โรคราเม็ดผักกาด (Southern Blight) เพราะเชื้อรา Sclerotium rolfsii ที่มักติดมาพร้อมกับกาบมะพร้าวสับ และดินปลูกที่ค่อนข้างระบายน้ำได้ไม่ดีทำให้เชื้อราเติบโตได้อย่างเร็วรวมทั้งทำลายต้นไม้ของพวกเราได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ลักษณะของโรคนี้ก็คือ จะเจอเหล่าเชื้อราเป็นเม็ดเล็ก ๆ สีขาวปกคลุมรอบ ๆ ที่มีการติดเชื้อโรค นอกเหนือจากนี้ยังเจออาการโคนต้นไม้กลายเป็นสีน้ำตาล ใบเริ่มเฉาร่วมด้วย

– โรคใบจุด (Leaf Spot) เป็นอีกหนึ่งยอดนิยมที่มักกำเนิดกับต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้ภายในบ้าน เนื่องมาจากข้างในบ้านมีการถ่ายเทอากาศที่ไม่ค่อยสบายพอ ๆ กับด้านนอกบ้าน อับลม ทำให้ความชื้นที่อยู่ภายในอากาศ เป็นต้นว่า เชื้อรา Colletotrichum sp. พุ่งตรงมารังแกต้นไม้ของพวกเรา โดยอาการที่เจอเป็นจุดสีเหลืองที่เป็นวงกว้างบนใบรวมทั้งกึ่งกลางจะเป็นสีน้ำตาลขนาดใหญ่ รวมทั้งเมื่ออากาศร้อนอบอ้าวเมื่อไรจะยิ่งทำให้โรครุกลุกลามไป ๆ มา ๆ กว่าเดิม

 

ได้รับการสนับสนุนโดย    Inspire คาสิโนเกาหลี

อันตรายจากน้ำยาล้างห้องน้ำที่เราไม่ควรมองข้าม

 สำหรับน้ำยาล้างห้องน้ำถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนมีติดกันทุกบ้าน เพราะว่าเรานั้นจะต้องใช้ทำความสะอาดห้องน้ำของเราเป็นประจำ เพราะน้ำยาล้างห้องน้ำช่วยให้ฆ่าเชื้อโรคในห้องน้ำและทำให้สุขภัณฑ์ที่อยู่ในห้องน้ำของเรานั้นสะอาด แต่ถ้าคุณเลือกน้ำยาล้างห้องน้ำผิดประเภทอาจส่งผลระยะยาวแก่ตัวคุณเองโดยที่คุณไม่รู้ตัว

โดยคุณไม่รู้เลยว่า ตัวคุณนั้นจะเจอกับอะไรเมื่อคุณใช้น้ำยาล้างห้องน้ำบ่อยครั้ง ดังนั้นเราต้องรู้จักวิธีป้องกันและแก้ไขเพราะถ้าผมเจอสารพิษหรือสารเคมีที่ปะปนมาในน้ำยาล้างห้องน้ำแล้วคุณจะได้ป้องกันได้ถูกวิธี

 

บางคนก็ยังไม่รู้ว่าน้ำยาล้างห้องน้ำ อันตรายอยู่ไม่ใช่น้อย แต่ถ้าหากคุณไปสัมผัสมันคุณอาจจะโดนสารเคมีเรานั้นทำร้ายร่างกายหรือผิวหนังของคุณ ในน้ำยาล้างห้องน้ำนั้นมีความรุนแรงของสารบางชนิด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบต่างๆภายในร่างกายของคุณได้ ดังนั้นเรามาดูวิธีแก้ไขให้ถูกจุดถ้าหากคุณโดนน้ำยาเรานั้น

 

1.ส่งผลอันตรายต่อผิวหนังของคุณ

ถ้าหากคุณนั้นโดนน้ำยาล้างห้องน้ำโดยตรงโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจมันจะส่งผลทำให้คุณแพ้ยกตัวอย่างเช่นจะมีอาการคัน เป็นผื่นแดง ผิวหนังลอก หรือผิวแห้งก้านได้เป็นต้น สำหรับน้ำยาล้างห้องน้ำแล้วนั้นถือได้ว่าเป็นน้ำยาที่มีความเข้มข้นสูงมาก 

ดังนั้นถ้าหาก  เครื่องช่วยฟัง  คุณแพ้น้ำยาอย่างรุนแรงหรือโดนน้ำยาล้างห้องน้ำ ที่มีส่วนผสมชนิดรุนแรงคุณอาจจะติดเชื้อเป็นแผลพุพองได้ดังนั้นถ้าหากคุณโดนน้ำยาล้างพื้นเข้าจังๆ ให้คุณรีบไปปรึกษาแพทย์โดยด่วน

 

  1. ก่อให้เกิดอันตรายต่อดวงตาของคุณได้

ใครว่าน้ำยาล้างห้องน้ำไม่ได้รุนแรงอย่างที่เราคิดเชื่อไหมว่าน้ำยาล้างห้องน้ำนั้นจะมีสารเคมีบางตัวที่ทำการละเหยขึ้นมาปะปนอยู่กับอากาศของเราและเมื่อเราทำการล้างห้องน้ำและสูดดมอากาศเรานั้นเข้าไปอาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่เราแต่ว่าถ้าความรุนแรงมันเข้าตาของเราได้คุณอาจจะเกิดอาการแสบร้อนที่ดวงตาของคุณอาจส่งผลทำให้น้ำตาไหลหรือมองไม่ชัดซึ่งถ้าหากคุณรู้สึกเช่นนั้นให้คุณรีบล้างตาโดยด่วนห้ามขยี้ตาเด็ดขาดและควรไปพบแพทย์ในทันที

 

  1. มีความรุนแรงต่อระบบหายใจและทางเดินอาหารของคุณได้

แน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยถ้าหากคุณใช้น้ำยาล้างพื้นที่ไม่ดี เพราะแน่นอนว่ามันจะละเหยขึ้นไปในอากาศนั้นจะทำให้คุณสูดดมเข้าไปซึ่งอาจจะทำให้คุณเวียนหัวถึงขั้นอาเจียนได้หรืออาจจะส่งผลทำลายเนื้อเยื่อระบบทางเดินอาหารของคนอย่างรุนแรงได้เช่นกันถ้าหากคุณมีอาการน้ำมูกไหลไอหรือจามหรือว่าหายใจไม่ออกให้คุณรีบไปพบแพทย์โดยด่วนไม่ควรรอช้าเพราะอาจจะส่งผลทำให้คุณหมดสติได้

แนะนำ 3 ผักที่ช่วยลดน้ำหนักได้

เคยสงสัยกันหรือไม่ว่า การลดน้ำหนัก เราจะสามารถทำอย่างไรเพื่อให้เห็นผลได้ชัดเจนได้เร็วมากขึ้น เนื่องจากการลดน้ำหนัก จะไม่เพียงจะทำให้เรามีรูปร่างที่ดี แต่ยังถือเป็นหนึ่งในตัวช่วยในการส่งเสริมบุคลิกภาพและความมั่นใจในการดำเนินชีวิตได้

จึงทำให้คนส่วนใหญ่หันมาความสำคัญกับการออกกำลังกายหรือการเลือกรับประทานอาหารกันมากขึ้น เพียงเพราะอยากที่จะมีสุขภาพร่างกายที่ดีและมีรูปร่างที่สวย

ซึ่งการลดน้ำหนักในสมัยนี้ก็สามารถทำได้หลากหลายรูปแบบและวิธีที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นทั้งการออกกำลังกาย

หรือแม้แต่การเลือกรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยไฟเบอร์สูง ซึ่งแต่ละวิธีนั้นก็จะอยู่ที่ความเหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตของแต่ละคนด้วยเช่นกัน ฉะนั้น สำหรับใครที่ต้องการลดน้ำหนักแต่ไม่มีเวลาไปออกกำลังกาย ก็ไม่ต้องเป็นกังวลไป

เพราะวันนี้เราจะมาแนะนำผักที่มีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดี หากเราทานเป็นประจำในช่วงเย็นรับรองได้เลยว่าจะทำให้รูปร่างของเราดี แถมยังได้สุขภาพร่างกายที่ดีอีกด้วย จะมีผักอะไรกันบ้างนั้นไปดูกันเลย

  • ผักใบเขียว

ไม่ว่าจะเป็นผักชนิดไหนก็ตามหากมีใบสีเขียวย่อมอุดมไปด้วยไฟเบอร์ที่ค่อนข้างสูงอย่างแน่นอน ทั้งยังอุดมไปด้วยสารอาหารอื่นๆอีกมากมายที่ดีต่อร่างกาย หากใครที่ต้องการลดน้ำหนักและต้องการกระตุ้นระบบเผาผลาญ ในมื้อเย็นหากเราเน้นไปที่ผักใบเขียวเป็นประจำ

ก็จะสามารถทำให้ร่างกายของเรามีระบบเผาผลาญที่ดีมากขึ้น ช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายและทำให้การลดน้ำหนักของเราเห็นผลได้อย่างชัดเจน และวิธีนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีที่เหมาะสำหรับคนที่ไม่ชื่นชอบการออกกำลังกายอีกด้วย

  • ธัญพืช

อย่างที่หลายคนทราบกันดีว่าธัญพืชเป็นหนึ่งในอาหารที่เหมาะสำหรับคนที่อยากลดน้ำหนักมากๆ เพราะนอกจากจะมีไฟเบอร์ที่สูงแล้วยังอุดมไปด้วยโปรตีนที่ดีต่อร่างกาย เพราะถ้าหากเราทานเป็นประจำจะไม่เพียงแต่ช่วยทำให้เราอิ่มท้องได้นาน

แต่ยังช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายของเราให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากใครที่ต้องการลดน้ำหนักขอบอกเลยว่าธัญพืชเป็นหนึ่งในตัวเลือกสำคัญที่เราไม่ควรมองข้าม และยิ่งเราทานมากๆก็จะยิ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของเรานั่นเอง

  • ผักตระกูลกะหล่ำ

เป็นอีกหนึ่งผักที่เรียกได้ว่ามีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นผักกะหล่ำปลี บล็อกโครี หรือแม้แต่กะหล่ำดอกเองก็ตาม เพราะผักต่างๆเหล่านี้จะไม่เพียงแต่ช่วยทำให้เราอิ่มท้องแต่ยังอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักได้ดีมากๆ รับรองได้เลยว่าหากเราทานเป็นประจำนั้นจะยิ่งทำให้การลดน้ำหนักเห็นผลได้อย่างชัดเจน

 

สนับสนุนโดย    Inspire Entertainment Resort

เป็นกรดไหลย้อนควรจะเลี่ยงอาหารประเภทไหนบ้าง

ถึงแม้ว่าอาการกรดไหลย้อนจะเป็นหนึ่งในอาการที่พบเจอได้บ่อยมากๆ รู้หรือไม่ว่าหากได้เกิดขึ้นแล้วเราก็ควรที่จะให้ความสำคัญกับการดูแลเป็นอย่างดี เพราะถ้าหากเราปล่อยไว้นอกจากจะส่งผลกระทบต่อร่างกายของเราแล้ว

ยังอาจทำให้อาการรุนแรงมากขึ้นจนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในประจำวันของเราได้ เพราะการดูแลสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่เราไม่ควรมองข้าม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตาม

เราก็ควรที่จะให้ความสำคัญในการดูแลรักษาเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการกรดไหลย้อน ถึงแม้จะดูเป็นอาการธรรมดาและเกิดขึ้นบ่อย จนทำให้หลายหลายคนนั้นมองว่าเป็นเรื่องปกติเพราะเกิดเกิดขึ้นจากการรับประทานอาหารไม่เหมาะสม

แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ว่าจะอาการไหนที่เกิดขึ้นเราก็ควรที่จะตรวจเช็คให้ดีว่ามีความปลอดภัยมากแค่ไหน อย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ในสมัยปัจจุบันนี้มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคกรดไหลย้อนกันมากขึ้นเรื่อยเรื่อย

 

ซึ่งหากใครที่รู้ตัวว่าตนเองนั้นเป็นโรคกดไหลย้อนหรือกำลังได้รับความเสี่ยงต่อการเป็นโรคกรดไหลย้อน เพื่อไม่ให้อาการนั้นรุนแรงมากยิ่งขึ้น วันนี้เรา  ฮอยอาน่า   จะพาไปดูกันว่าจะมีอาหารประเภทไหนบ้างที่เราควรหลีกเลี่ยงเพื่อไม่เป็นการกระตุ้นอาการให้รุนแรงมากขึ้น ไปดูกันเลย

1.ช็อกโกแลต ถึงแม้ว่าช็อกโกแลตจะเป็นอาหารที่คนส่วนใหญ่ชอบทานมากๆ แต่รู้หรือไม่ว่าอาหารประเภทนี้สำหรับผู้ที่เป็นกรดไหลย้อนควรที่จะหลีกเลี่ยงอย่างเด็ดขาด เพราะช็อกโกแลตเป็นหนึ่งในอาหารที่มีมีฤทธิ์ ทำให้หูรูดบริเวณหลอดอาหารของเรา หย่อนมากยิ่งขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าอาจจะส่งผลกระทบต่ออาการกรดไหลย้อนของเรา เพราะอาจจะทำให้อาการนั้นรุนแรงได้มากยิ่งขึ้นนั่นเอง

2.อาหารรสเปรี้ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยว ถึงแม้ว่าหลายหลายคนจะชอบทานเพราะสามารถทำให้ร่างกายตื่นตัวได้ แต่ในขณะเดียวกันสำหรับคนที่เป็นกรดไหลย้อนอยู่แล้ว ควรที่จะหลีกเลี่ยงอาหารหรือผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวจัด เพราะถือเป็นอาหารที่อาจกระตุ้นอาการกรดไหลย้อนของเราให้รุนแรงได้มากยิ่งขึ้นได้

3.เครื่องดื่มอัดแก๊ส อย่างที่เราทราบกันดีว่า กรดไหลย้อนเป็นหนึ่งในอาการที่เกิดขึ้นจากการที่เราดื่มเครื่องดื่มที่อุดมไปด้วยแก๊สค่อนข้างสูง ซึ่งแน่นอนว่าหากเราดื่มเครื่องดื่มอัดแก๊สเยอะมากขึ้น อาจจะทำให้แก๊สในกระเพาะอาหารของเราเพิ่มสูงมากขึ้นจนส่งผลกระทบต่อการกรดไหลย้อนของเราได้ ซึ่งหากเราดื่มเป็นประจำนั้นอาจจะทำให้ร่างกายของเราทำงานหนักจนเกิดอาการที่รุนแรงได้มากยิ่งขึ้นได้

โรคภูมิแพ้ไม่ควรใกล้ชิดกับควันบุหรี่

 

 ควันบุหรี่ที่คุณได้รับนั้นไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ล้วนแล้วแต่เป็นวันที่เป็นพิษต่อร่างกายของคุณเสมอเพียงแค่คุณเดินผ่านควันที่เกิดจากการสูบบุหรี่ก็อาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองได้สำหรับบางคนและอาจจะทำให้หนักขึ้นกับบางคนโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เป็นโรคภูมิแพ้

 

ควันของบุหรี่เป็นสิ่งของเล็กๆที่ไม่ควรมองข้ามถึงแม้ควันนั้นจะลอยไปตามอากาศ แต่เมื่อที่คุณสัมผัสมันเข้าไปอาจเกิดการระคายเคืองต่อหลอดลมซึ่งมันจะส่งผลทำให้เกิดสารที่หลั่งออกมาโดยอาจจะเป็นทางน้ำเหลืองของคุณนั่นจึงทำให้บางคนมีน้ำตาใหลได้ หรืออาจจะส่งผลถึงความผิดปกติอย่างเช่นการตกค้างในหลอดลมส่งผลทำให้เกิดเสมหะได้ 

มองว่าแค่ควันบุหรี่อาจจะไม่ได้ส่งผลรุนแรงคุณรู้หรือไม่ว่าการที่เราอยู่ใกล้ใกล้บ่อยบ่อยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นคนสูบบุหรี่เองก็ตามแต่นั่นก็อาจจะส่งผลทำให้คุณเป็นไซนัสได้หรืออาจจะเกิดความรุนแรงที่มากขึ้นที่คุณอาจจะคาดไม่ถึงก็ว่าได้ สิ่งที่น่ากลัวต่อโรคภูมิแพ้

ก็คือการได้รับเชื้อที่ไปกระตุ้นทำให้โรคภูมิแพ้ของเค้ากำเริบสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามอย่างเช่นควันของบุหรี่ที่อาจจะส่งผลทำให้โลกภูมิแพ้กำเริบขึ้นมาหรืออาจจะหนักขึ้นมากว่าเดิมได้ดังนั้นการที่เค้าอยู่ห่างไกลกับควันบุหรี่จึงเป็นเรื่องที่ดีสำหรับพวกเขา

 

 สาเหตุที่เป็นโรคภูมิแพ้ที่ไม่ควรใกล้ชิดกับความบุหรี่

hoiana เวียดนาม ควันของบุหรี่อาจจะทำให้คนที่เป็นโรคภูมิแพ้นั้นเป็นหอบหืดขึ้นมาได้ซึ่งแน่นอนว่าปอดของพวกเขาอาจจะเสื่อมหรือทำงานเร็วมากกว่าปกติการตอบสนองต่างๆภายในร่างกายของบุคคลที่เป็นโรคภูมิแพ้นั้นจะทำงานมากกว่าหรือทำงานเร็วกว่าของคนที่ไม่ได้เป็นโรคภูมิแพ้

ดังนั้นเมื่อเจอเศษขนเศษควันต่างๆภายในเล็กน้อยบุคคลที่เป็นโรคภูมิแพ้ก็จะมีต่อมรับสิ่งเหล่านั้นได้ไวกว่าคนปกตินั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้พวกเขาต้องห่างกับควันบุหรี่ให้มากที่สุดเพราะมันอาจจะส่งผลทำให้เขามีอาการผิดปกติกับระบบทางเดินหายใจของเค้าซึ่งสิ่งนี้สามารถพิสูจน์มาแล้วและมีการวิจัยที่บ่งบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคภูมิแพ้

 คนที่เป็นโรคภูมิแพ้ควรทำอย่างไร

1.ควรจะดูบ้านให้สะอาดภายในบ้านจะต้องไม่มีควันบุหรี่มารบกวนหรือถ้ามีคนภายในบ้านของท่านดูดบุหรี่ควรที่จะให้เขาไปดูดข้างนอกไม่ควรดูดภายในห้องแคบๆหรือห้องที่ไม่มีการระบายอากาศ

2.จัดบ้านให้มีต้นไม้ฟอกอากาศหรือมีอากาศที่ถ่ายเทสะดวกเพื่อที่ป้องกันควันหรือสิ่งต่างๆที่ส่งผลทำให้คุณนั้นกำเริบโรคภูมิแพ้ขึ้นมา การนำต้นไม้ฟอกอากาศมาช่วยอยู่ในบ้านของคุณก็สามารถที่จะทำให้บ้านของคุณสดชื่นขึ้นมาได้

3.ล้างมือหรือทำความสะอาดบ่อยครั้งควรทำให้ตัวเองสะอาดอยู่บ่อยบ่อยเมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นโรคภูมิแพ้เพื่อขจัดสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งสกปรกที่คุณไปสัมผัสมาหรือรอบตัวคุณเพราะสิ่งเหล่านี้จะส่งผลทำให้อาการภูมิแพ้ของคุณกำเริบดังนั้นการล้างมือบ่อยบ่อยหรือทำความสะอาดร่างกายใส่เสื้อผ้าที่สะอาดจะช่วยลดอาการภูมิแพ้ของคุณไม่ให้กำเริบได้

เคาน์เตอร์ครัว พังได้ หากไม่ดูแล

ครัว นับว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งส่วนใดในบ้านพบว่ามีการใช้งานอยู่เสมอ วันแล้ววันเล่า โดยเฉพาะกับครอบครัวที่มักจะทำของกินกินเองทุกมื้อด้วยแล้ว ซึ่งจะมีการใช้งานห้องครัวอยู่เป็นประจำก็เลยจำต้องหมั่นดูแลความสะอาดให้มากขึ้นเรื่อย ๆ

ในด้านของเคาน์เตอร์ห้องครัว เป็นอีกหนึ่งบริเวณของครัวเรือนที่มีความหมายที่สุดในครัว เนื่องจากว่าใช้งานอยู่เสมอ ถ้าไม่ดูแลให้ดี

อาจจะทำให้เคาน์เตอร์กำเนิดความเสื่อมโทรมได้ในอนาคต ดังนั้นวันนี้ก็เลยได้เก็บข้อควรไตร่ตรองต้องห้ามสำหรับในการใช้งานเคาน์เตอร์ เพื่อเป็นการรักษาเคาน์เตอร์ห้องครัวของพวกเราให้ใช้งานได้นาน แล้วก็สวยเหมือนกับของที่เพิ่งซื้อมาใหม่อยู่เสมอ

ถ้างั้นเราก็ไปดูกันดีกว่าว่าจะมีคำแนะนำอะไรกันบ้าง หรือข้อควรระวังอะไรที่จะช่วยให้เคาน์เตอร์ครัวของเรายั่งยืนอายุการใช้งานยาวนาน

– ระวังเรื่องของความชุ่มชื้นให้ดี เคาน์เตอร์ห้องครัวเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีการสัมผัสกับน้ำอยู่เสมอเกือบทุกเวลา รวมทั้งเคาน์เตอร์ส่วนมากจะมีส่วนประกอบของไม้อยู่ อย่างที่รู้ ๆ กันดีอยู่แล้วว่าไม้นั้นผิดกับน้ำเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุดังกล่าวเมื่อใช้งานเคาน์เตอร์ห้องครัวเสร็จแล้วควรจะถูชำระล้างโดยทันที

– ระวังเรื่องอุณหภูมิ การทำกับข้าวบนเคาน์เตอร์หรือกืจกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นนั้น ถูกแบ่งการใช้งานเป็นส่วน ๆ อย่างจุดเตรียมอาหาร ก็จะไกลห่างจากความร้อน แต่ว่าส่วนที่อยู่ใกล้กับเตาแก๊สนั้น ชอบโดนความร้อนจากเตาแก๊สโจมตีทำให้ผิวส่วนเคาน์เตอร์นั่นกำเนิดความทรุดโทรมได้ เพื่อหยุดปัญหาเป็นการเลือกใช้สิ่งของเคาน์เตอร์ห้องครัวที่ทนต่อทุกอุณหภูมิก้าวหน้านั่นเอง

– การวางหม้อหรือกระทะร้อน ๆ บนเคาน์เตอร์ หลายบ้านไม่ค่อยรอบคอบ เอาวัตถุหรือภาชนะร้อน  ๆ ที่พึ่งนำออกมาจากเตา วางบนเคาน์เตอร์ห้องครัวในทันที โดยไม่มีอะไรมาเป็นฐานรองรับความร้อนนั้น การกระทำที่ถูกกล่าวมาแล้วเหล่านี้จะมีผลให้เคาน์เตอร์เสียหายได้ ฉะนั้นถ้าหลีกเลี่ยงมิได้ให้หาผ้า หรือที่รอง เอามาวางรองเคาน์เตอร์อีกครั้ง เพื่อเป็นการป้องกันและไม่ให้เคาน์เตอร์เสียหาย

– ระวังคราบเปื้อนเลอะเทอะซึ่งมีความสกปรก อย่างที่บอกไปว่าหลังจากที่ใช้งานเคาน์เตอร์ห้องครัวทุกหนจะต้องชำระล้างรอยเปื้อนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำอาหารในทันที เพราะเหตุว่าถ้าเกิดปล่อยทิ้งเอาไว้จะก่อให้ให้แปลงเป็นคราบฝังแน่น รวมทั้งชำระล้างได้ยาก ทำให้เคาน์เตอร์ห้องครัวของพวกเรามองเก่า และไม่สวยอย่างเดิม

– ระวังการขัดเช็ดแรงๆ เอ่ยถึงหัวข้อการชำระล้าง ก็จะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือชำระล้างที่ไม่หยาบจนถึงเหลือเกิน เพราะว่าจะทำลายหน้าผิวของเคาน์เตอร์ห้องครัว รวมทั้งทำให้เคาน์เตอร์พังเสียหายได้ บางทีอาจใช้ฟองน้ำชุบน้ำยาที่ใช้เพื่อการทำความสะอาดรวมทั้งถูกเบา ๆ แค่เท่านี้ก็ทำให้คาบหลุดออกหมดแล้ว

 

สนับสนุนเนื้อหาโดย    ฮอยอาน่า

3 อาหารที่สำคัญต่อสมอง

สมองเป็นหนึ่งในอวัยวะที่มีความสำคัญต่อร่างกายของเราเป็นอย่างมาก เพราะเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานต่าง ๆ ของร่างกาย อีกทั้งยังเป็นเครื่องที่ทำให้เรานั้นสามารถทำการสื่อสารได้อีกด้วย

3 อาหารที่สำคัญต่อสมอง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องหมั่นดูแลสุขภาพสมองของเราให้ดีอยู่เสมอ โดยการเลือกรับประทานอาหารที่มีส่วนช่วยในการบำรุงสมอง และไม่ใช้งานสมองหนักจนเกินไป

ถึงแม้ว่าปัจจัยหลักของการดำเนินชีวิต จะต้องใช้งานสมอง แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีเวลาว่าง ๆ จากการทำงาน ก็ควรที่จะพักสมอง

เพื่อให้สมองของเรานั่นรู้สึกผ่อนคลายจากความเครียด และเพื่อช่วยให้สมองของเราทำงานได้อย่างราบรื่นนั่นเอง ฉะนั้น เราเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ในสมัยปัจจุบันนี้มีพฤติกรรมการทำร้ายสมองกันมากขึ้น

ด้วยการใช้งานสมองอย่างหนัก แต่ก็ไม่ต้องเป็นกังวลไป เพราะวันนี้เราจะมาแนะนำอาหารที่สำคัญมาก ๆ ต่อระบบประสาทและสมองของเรา หากทานเป็นประจำรับรองได้เลยว่า จะยิ่งทำให้การทำงานของสมอง ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะมีอาหารประเภทไหนบ้างไปดูกันเลย 

1.กรดอะมิโน เนื่องจากสารอาหารประเภทนี้ มีความสำคัญต่อสุขภาพร่างกายของเราเป็นอย่างมาก แถมยังดีมาก ๆ ต่อระบบประสาทและสมองของเราอีกด้วย เพราะกรดอะมีโนเป็นส่วนประกอบสำคัญของโปรตีน ซึ่งจะมีหน้าที่หรือมีบทบาทที่ช่วยในหารสังเคราะห์การสื่อสารของระบบประสาทของเรา ช่วยควบคุมการทำงานของอารมณ์ รับรองได้เลยว่าหากเราเลือกทานอาหารที่อุดมไปด้วยกรดอะมีโน จะยิ่งดีต่อสมองของเราอย่างแน่นอน 

2.สารต้านอนุมูลอิสระ รู้หรือไม่ว่าสารอาหารประเภทนี้สามารถช่วยป้องปกสมองของเราจากการถูกทำลายของความเครียดได้ ซึ่งหากใครที่มีความกังวล มีความเครียดมาก ๆ จากการทำงาน การที่เราเลือกทานอาหารที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเป็นประจำ จะช่วยให้สมองของเราสามารถลดความเสี่ยงได้ แถมยังเป็นหนึ่งในสารอาหารที่สามารถเพิ่มความรู้ ความเข้าใจของเราใหดีขึ้นอีกด้วย 

3.กรดโอเมก้า3 ส่วนใหญ่แล้วสารอาหารประเภทนี้จะสามารถหาได้จากปลาน้ำลึก เพราะเป็นปลาที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างมาก ซึ่งรู้หรือไม่ว่าสารอาหารประเภทนี้ย่อมมีความสำคัญต่อการทำงานของสมองของเราได้เช่นกัน เพราะสามารถช่วยส่งเสริมการทำงาน

ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการผลิตการสื่อสารต่าง ๆ ให้สมองของเราได้เป็นอย่างดีนั่นเอง นอกจากนี้  hoiana casino    ยังมีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกาย บำรุงระบบประสาทและสมองของเราได้เป็นอย่างดีอีกด้วย หากทานสารอาหรประเภทนี้เป็นประจำจะยิ่งดีต่อสุขภาพร่างกายและสมองของเราอย่างแน่นอน 

แล้วคุณควรจะเลือกซื้อทุนประกันบ้านเท่าใดดี

แล้วคุณควรจะเลือกซื้อทุนประกัน เนื้อหานี้จะพาคุณไปทำความรู้จักกับประกันไฟไหม้ พร้อมทำความเข้าใจกับประกันด้วยว่าจะคุ้มครองอะไรอย่างไรบ้าง เพื่อเป้นความรู้ให้พิจารณาถึงความเหมาะสมและปรับใช้กับบ้านของคุณ

– ประกันไฟไหม้คุ้มครองปกป้องอะไรบ้าง

ประกันไฟไหม้เป็นประกันที่คุ้มครองปกป้องความย่ำแย่เกี่ยวกับตัวบ้านจาก 6 ภัยหลัก ซึ่งตัวอย่างเช่น ภัยจากไฟลุกท่วม ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยจากยานพาหนะ ภัยจากอากาศยานรวมทั้งภัยที่เกิดจากน้ำ ( ซึ่งไม่รวมอุทกภัย , ท่อน้ำประปาแตก )

โดยจะให้ความคุ้มครองป้องกันส่วนประกอบบ้านอันมี ตัวบ้านซึ่งไม่รวมพื้นฐานที่เปลี่ยนที่มิได้ ยกตัวอย่างเช่น กำแพง กระจก หลังคา ฝาผนัง รวมทั้งยังไม่รวมทั้งเงินข้างในสิ่งก่อสร้างที่มีไว้เพื่อการพำนักตามธรรมดา อย่างเช่น เครื่องเรือน ของใช้ด้านในภายหรือเครื่องมือตกแต่ง

– แล้วคุณควรจะเลือกซื้อทุนประกันบ้านเท่าใดดี

การทำประกันไฟไหม้ที่ดี ควรจะทำให้ครอบจักรวาลทั้งราคาบ้านแล้วก็เงินในบ้าน ไม่ควรที่จะทำสัญญาประกันภัยที่มีทุนรับรองที่น้อยกว่าร้อยละ70 ของราคาเงินทองทั้งปวง แม้กระนั้นก็ไม่ควรกระทำรับรองเกินกว่าค่าบ้านและก็สินทรัพย์ด้านใน เนื่องจากว่าวิธีการจ่ายค่าสินไหมทดแทน บริษัทจะจ่ายให้ตามความทรุดโทรมที่เกิดขึ้นจริง แต่ว่าไม่เกินราคาของเงินทองที่ได้ทำรับรองไว้

ยกตัวอย่างเช่น แม้คุณซื้อบ้านรวมที่ดินมาในราคา 2 ล้านบาท แบ่งเป็นที่ดิน 1 ล้านบาท บ้านอีก 1 ล้านบาท ทุนประกันที่ครอบคลุมค่าบ้านพอ ๆ กับ 1 ล้านบาท แม้กระนั้นความป้องกันนั้นจะไม่ครอบคลุมเครื่องเรือนในบ้าน ซึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์ไฟเผา แล้วกำเนิดความย่ำแย่    เครื่องช่วยฟังเล็กจิ๋ว      เฉพาะเครื่องเรือนเพียงอย่างเดียว คุณจะไม่สามารถที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ นอกเสียจากจะมีการทำรับรองสินทรัพย์ข้างในบ้านเพิ่มอีก เพื่อความคุ้มครองปกป้องครอบคลุมหมดทั้งตัวบ้านรวมทั้งสินทรัพย์ด้านใน 

– ค่าเบี้ยประกันไฟไหม้บ้านแพงไหม

ค่าเบี้ยประกันภัยบ้านจะถูกหรือแพงขึ้นกับทุนสัญญาประกันภัยบ้านแล้วก็จำพวกของสัญญาประกันภัยที่เลือก โดยเบี้ยประกันไฟไหม้ถูกระบุโดยกรมการประกันภัย ซึ่งสัญญาประกันภัยบ้านที่มีทุนรับรองหลักล้าน หลายท่านคงจะรู้สึกว่าเบี้ยประกันจำเป็นต้องแพงแน่นอนแต่ไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดเลย ตรงกันข้ามค่ารับรองไฟไหม้บ้านกลับมีอัตราที่ค่อนข้างจะถูก โดยราคาแพงเริ่มอยู่ที่หลักร้อยไปจนกระทั่งหลักหมื่นแค่นั้น

จำนวนมากจะคิดอัตรา 0.101% ของทุนสัญญาประกันภัย ซึ่งค่าสัญญาประกันภัยบ้านแต่ละแห่งจะแตกต่างกัน โดยทางบริษัทสัญญาประกันภัยจะมีการไตร่ตรองจาก สถานที่ ลักษณะการใช้สถานที่ ลักษณะสิ่งก่อสร้าง เป็นต้นว่า ฝาผนัง องค์ประกอบ พื้น พร้อมเช็คว่าชนิดสัญญาประกันภัยบ้านของคุณเป็นแบบใด

ยิ่งกว่านั้นการตำหนิดตั้งเครื่องไม้เครื่องมือป้องกันตัวต่าง ๆ เอาไว้ภายในบ้าน ดังเช่น เครื่องดับเพลิง หรือ เครื่องตรวจหาควัน เป็นอีกตัวช่วยทำให้ปรับค่ารับรองไฟไหม้บ้านถูกลงได้อีกด้วย