การขาดวิตามินบี 12 ในเด็ก

การขาดวิตามินบี 12 ในเด็กในปัจจุบันพบว่า เด็กนั้นมีการขาดวิตามินต่างๆมากมาย เนื่องจากในบางครั้งอาจจะได้รับการดูแลเอาใจใส่ไม่เพียงพอจากครอบครัวเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันนั้นมีความเร่งรีบทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองโดยส่วนใหญ่นั้นจำเป็นต้องออกไปทำงานงานหรือทำสิ่งต่างๆ ทำให้มีเวลาไม่เพียงพอต่อการดูแลและทำให้เด็กนั้นอาจจะเกิดการขาดสารอาหารประเภทต่างๆขึ้นได้

สำหรับวิตามินบี 12 มีความสำคัญต่อการรักษาสุขภาพของเซลล์เม็ดเลือดและเส้นประสาทของเด็กอย่างมาก นอกเหนือจากวัตถุประสงค์อื่นๆ ในการที่จะพัฒนาสมองร่างกายของเด็กแล้วนั้น วิตามินบี12 ยังเป็นวิตามินสำคัญที่ในร่างกายของเด็กนั้นควรจะมีอย่างเพียงพอ ดังนั้นแล้วถ้าหากไม่สามารถทราบได้ว่าวิตามินบี12ในเด็กหรือในลูกของคุณนั้นมีเพียงพอหรือไม่ การปรึกษาแพทย์แลพรับคำปรึกษาเกี่ยวกับด้านนี้โดยตรงก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทราบถึงสาเหตุและแนวทางในการดูแลที่ดีได้

วิตามินบี 12 มีความสำคัญต่อการรักษาสุขภาพของเซลล์เม็ดเลือดและเส้น ประสาทและยังมีความสำคัญต่อการพัฒนาระบบประสาทตามปกติของทารกในครรภ์และสมองที่กำลังเติบโต นอกจากนี้ยังช่วยสร้าง DNA ซึ่งเป็นสารพันธุกรรมพื้นฐาน วิตามินบี 12 ถูกดูดซึมเข้าสู่กระบวนการจัดฉาก และในระยะแรก กรดปกติที่ผลิตในกระเพาะอาหารจะแยกวิตามินบี 12

ที่จับกับโปรตีนในอาหาร จากนั้น B12 จะจับกับโปรตีนอีกชนิดหนึ่งที่ทำโดยกระเพาะอาหารซึ่งเรียกว่าปัจจัยภายใน ซึ่งจะช่วยดูดซึม B12 ผ่านเยื่อบุของลำไส้เล็กส่วนปลายซึ่งเรียกว่าลำไส้เล็กส่วนต้น การขาดวิตามินบี 12 ในปริมาณที่เหมาะสมหรือการหยุดชะงักของกระบวนการดูดซึมเหล่านี้หรือการสูญเสียส่วนต่าง ๆ ของลำไส้เล็กอาจทำให้ขาดวิตามินบี 12

วิตามินบี 12 มีอยู่ในอาหารสัตว์หลายชนิด รวมทั้งเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากนม และผลิตภัณฑ์จากไข่ อาหารจากพืชเป็นแหล่งที่ไม่ดีเว้นแต่จะเสริมด้วยวิตามินบี 12 ทารกในครรภ์ได้รับวิตามินบี 12 จากแม่ผ่านทางรกและผ่านทางน้ำนมแม่ในทารกที่กินนมแม่ สูตรสำหรับทารกเสริมด้วยวิตามินบี 12 ทารกแรกเกิดที่ได้รับวิตามินบี 12 อย่างเพียงพอจากมารดาในระหว่างตั้งครรภ์สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานถึงสี่ปี แม้ว่าพวกเขาจะได้รับวิตามินบี 12 เพียงเล็กน้อยหลังคลอดก็ตาม

อย่างไรก็ตาม วิตามินบี12นั้นก็เป็นสิ่งที่จะช่วยในการพัฒนาของเด็กเพื่อการเติบโตและสิ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองควรทำอย่างยิ่งนั้นก็คือในการป้องกันลูกหลานของท่านเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดการขาดวิตามินบี เพราะไม่เพียงแต่การเจริญเติบโตทางด้านร่างกายที่ช้าเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงทางด้านสมองด้วย การหมั่นดูแลและเข้ารับคำปรึกษาเพื่อเด็กๆนั้นก็จะช่วยทำให้เด็กเหล่านั้รสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้และเพื่อไม่ให้เกิดเป็นปัญหาเรื้อรังในอนาคตอีกด้วย